Železobeton

Posudek železobetonových průřezů probíhá podle iterační metody napjatosti v průřezu s uvažováním pracovních diagramů oceli a betonu. Ve výpočtu se uvažující i kombinace vnitřních sil (N, M, V)