EUTR

Nařízení EUTR (EU 995/2010) platí pro všechny firmy - zpracovávající dřevo a/nebo výrobky z něho - od 3.3.2013.

Pokud je firma tzv. hospodářský subjekt, tj. uvádí dříví a/nebo výrobky z něho poprvé na trh EU, musí mít zaveden systém náležité péče, kterým prokáže, že dříví v těchto výrobcích má legální původ. Firma musí tento systém 1x ročně hodnotit.

Plnění tohoto nařízení je kontrolováno orgánem UHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů).

Navazujícím předpisem je zákon 226/2013 Sb. platný od 1.9.2013, kde jsou mj. určeny kontrolní orgány (v ČR) a sankce

Nabízíme

Konzultace a zavedení systému naléžité péče.