Vstup dat

Program pracuje s výstupními textovými soubory z programů Ida Nexis 32 a SCIA Engineer. Je možné načítat i jiné formáty souborů podle požadavků zákazníka


Příklad importovaných souborů:

1.go_NK - vlastní tíha nosné konstrukce

2.G_go - ostatní stálé zatížení

3.Sedání - nerovnoměrné sedání

4.Teplota - nerovnoměrná i rovnoměrná složka teploty

5.Vítr - zatížení větrem

6.Chodníky  zatížení revizních chodníků

7.LM-71 - svislé  provozní zatížení od sestavy UIC 71 / SW/0

8.Odst. s. LM-71  odstředivá síla od sestavy UIC 71 / SW/0

9.SW/2 - svislé  provozní zatížení od sestavy SW/2

10.Rozj_brzd. LM  - rozjezdové a brzdné síly od sestavy UIC71 / SW/0

11.Rozj_brzd SW/2  - rozjezdové a brzdné síly od sestavy SW/2

12.Boční ráz  - boční ráz

13.Seismic X  - vodorovné účinky od návrhového zemětřesení

14.Seismic Y  - příčné účinky od návrhového zemětřesení

15.Seismic Z  svislé účinky od návrhového zemětřesení

Všechny soubory byly exportovány ve stejném formátu N, Vz, Mx, My

Příklad vstupních dat a možností importu:

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode