Předepjatý beton

lze vyhodnotit (zobrazit):

  • síly a momenty
  • normálové napětí
  • napětí v hlavním tahu
  • napětí v hlavním tahu na MSU