Kombinace

Kombinace zatížení podle EN normy jsou generovány automaticky a to pro všechny možné kombinace se zohledněním dominantních a nedominantních zatěžovacích stavů. Z těchto kombinací je vybrána maximální a minimální hodnota vnitřní síly, která dále vstupuje do posudků.

Jsou vypočteny kombinace:

Kombinace pro mezní stav únosnosti

  • Kombinace pro trvalé a dočasné návrhové situace a pro mezní stav únosnosti

  • Kombinace pro mimořádné návrhové situace

  • Kombinace pro seismické návrhové situace

Kombinace pro mezní stav použitelnosti

  • Charakteristická (výjimečná) kombinace

  • Častá kombinace

  • Kvazistálá kombinace

  • Občasná kombinace

Poznámka.

Pro každou výše uvedenou kombinaci se vygenerují podkombinace podle počtu dominantních a nedominantních zatížení


© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode