Ukazatele

    jsou k dispozici dvě sady vzorců ukazatelů:
    1. standartní - dodaná s programem; v ní lze vzorce modifikovat
    2. uživatelská - zde si uživatel sám definuje nové (své vlastní) vzorce    

   

  • obvykle používané ukazatele lze seskupovat do tzv. setů - skupin pro jejich rychlý výběr při analýze, grafickém zobrazení, ... 
  • tisk vzorců ukazatelů

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode