Finanční analýzy

 • výpočet ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti, DuPontův pyramidální rozklad a další
 • hodnocení firmy: Rychlý test (Quick test - podle Petera Kralicka), rychlý test podle profesora J. Vysušila (porovnání položek výkazů a ukazatelů s Normami růstu)
 • bankrotní modely: Taflerův model a Altmanův koeficientem bankrotu
 • zobrazení časových řad v hodnotách absolutních, indexem bazickým či řetězovým
 • časové řady poměrových ukazatelů. Ke každému období je možné graficky zobrazit uživatelem  určený počet ukazatelů
 • časové řady položek výkazů. Ke každému období je možné najednou vedle sebe zobrazit položky  vybrané z výkazu Rozvaha, Výkazu zisků a ztrát a Cash-Flow
 • časové řady stran účtů, obratů, resp. zůstatků účtů
 • k účtům lze zadat limitní hodnoty (= horní a/nebo dolní mez), kterou lze zobrazit v grafu a sledovat např. zda daný účet již dosáhl požadované limitní hodnoty či ne
 • výpočet průměrné firmy pro každý obor, unifikace firmy (struktura výkazů)
 • zobrazení položek ukazatelů (výkazů) pro více firem vedle sebe
 • zobrazení položek účtů pro více firem (resp.středisek) vedle sebe

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode