Analýza citlivosti

  • vhodná k analýze hotových podnikatelských záměrů
  • uživatelská změna libovolné položky ve Výkaze zisků a ztrát o libovolné procento způsobí okamžitý přepočet nového HV a jeho promítnutí do Rozvahy a stavu peněz (Cash-Flow). Je tak k dispozici okamžitá informace o tom, zda stav peněz klesl pod zvolenou mez
  • práce až se 6-ti obdobími najednou

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode